Transport

Moderne transportbiler

• Bette Gris har en vognpark på 6 top-moderne og specialbyggede transportbiler, der alle er indrettet efter Danske Slagteriers anvisninger.
• Vi har 4/ 5 dækkere, der har en kapacitet op til 930 stk. smågrise.
• Når bilen kun skal påfyldes en gang, sparer det landmanden både penge og tid.
• Nogle biler er udstyret med nøjagtige vægte, der sikrer, at købspris og salgspris altid er den samme.
 • Der er faste chauffører tilknyttet bilerne og alle chauffører er uddannet efter reglerne for dyretransport.

Dyrevelfærd

• Alle biler til transport over otte timer er udstyret med satellit- overvågning og GPS. Det sikrer, at transporten sker under forhold, der tager højde for lovgivningen omkring dyrevelfærd.

Hygiejne

• Bilerne bliver strøet med savsmuld inden hver pålæsning. • Drikkeventiler og ventilatorer er fast inventar i alle biler. • Kedeldragt og støvler bliver skiftet efter hvert læs. • Biler til transport over otte timer kontrolleres via satellit - overvågning.

Sikker handel

• Nogle biler er udstyret med nøjagtige vægte, der sikrer, at købspris og salgspris altid er den samme. • Der er faste chauffører tilknyttet bilerne og alle chauffører er uddannet efter reglerne for dyretransport.

Pages