Pressemeddelelse fra Tican

Tican a.m.b.a. købe​kontrakter kan ikke længe anvendes til finansiering af smågrise til levering hos Tican Fresh Meat A/S. Vi er klar over at der i en overgangsperiode på ca 14 dage vil være behov for fortsat at anvende ”a.m.b.a.” kontrakter da I ikke alle har ”Fresh Meat” kontrakter og de nye kontrakter først forventes at blive leveret fra trykkeriet lige omkring Påske.

I den mellemliggende periode skal ”a.m.b.a.” kontrakterne ledsages af vedlagte erklæring/tillæg med underskrifter fra både køber, sælger og Tican.

Jeg vedlægger desuden skabelonen til den nye kontrakt hvoraf vilkårene for kontraktfinansiering fremgår af bagerste side.

I skal desuden bemærke at det fra 1. april 2016 bliver et krav at ALLE smågrise skal øremærkes hvis de skal finansieres på kontrakt hos Tican Fresh Meats A/S

Pages