Godt Nytår

Året synger på sidste vers og det er tid til at gøre status på 2014. Året har været præget af stop for eksporten af kød til Rusland. Det betød at priserne er derfor gået stik imod prognosen folk havde i starten af året. 
I Bette Gris har vi haft nok at flytte med, ca. kørte 950.000 grise i 2014, hvilket vi anser for at være tilfredsstillende.
 
I 2014 har vi fået to nye trækker og en ny trailer. Vi får i starten af januar en ny trailer mere, så er vi nået i mål med en plan vi lagde i 2009 omkring større køretøjer og mere effektivitet.

Herfra skal der lyder et godt nytår til alle og lad os for det nye år håbe at Russerne igen får dansk svinekød på bordene og dermed glade dansk svineproducenter. 


GODT NYTÅR!

Pages