Nye fund af svinepest i Polen

Som følge af to nye fund af vindsvin smitttet med afrikansk svinepest har Fødevarestyrelsen opdateret deres trusselsvurdering. For at mindre risikoen for overførsel af smitte via personer er det vigtigt at opmærksomheden skærpes på forbuddet mod affaldsfodring. Samtidig er rengøring af returnerede svinetransportvogne fra Polen, Litauen, Hviderusland og Rusland yderst vigtigt for at undgå overførsel af den farlige afrikanske svinepest.

Pages