Tyskland på vej ned, Danmark på vej frem

Slagtesvin dykker i pris i Tyskland. Interessen for smågrise er derfor gået lidt i stå i Tyskland. Derimod er der godt gang i det i Danmark.

Niels fortæller at der stadig kan stadig tjenes penge på at fede slagtesvin op og fortsætter "Sojaskrå prisen er på vej ned og kornet er hellere ikke for dyrt. Det gør at der er en værdifuld dækningsbidrag i at fede grise op."

Han slutter med at fortælle, at de smågrise der tilmeldes til puljen bliver solgt næsten uden ventetid.

Det går derfor godt i Bette Gris ApS i disse dage til trods for langt færre medarbejdere end år tilbage. - "Det handler om effektivisering".

Pages